Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
                                                             Hotline: 0964.86.86.17 
Trang chủ   Lịch khai giảng  Lịch khai giảng khóa học nghiệp vụ sư phạm

Lịch khai giảng khóa học nghiệp vụ sư phạm

 

Lịch Khai giảng

Khóa học Bắt đầu Địa điểm

NVSP Cao Đẳng - Đại học
 
5/1
21/1
12/1

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
 

NVSP TCCN
 
8/3
12/2
22/2
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Định, Đà Lạt
NVSP Mầm Non
15/3
12/2
25/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
         Nghiệp vụ sư phạm  
dạy nghể
 12/3 
23/2
29/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
         Nghiệp vụ sư phạm  
Tiểu học
15/2  
22/3
19/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định


 
Hotline: 0964868617 (phòng đào tạo)