https://www.facebook.com/%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-C%E1%BA%A5p-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-vi%C3%AAn-%C4%90i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-tour-Du-L%E1%BB%8Bch-To%C3%A0n-Qu%E1%BB%91c-598270710374721/?ref=settings"/>
Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
                                                             Hotline: 0964.86.86.50